جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

2 نتایج جستجو برای:

1

دوره آموزشی تفکر مبتنی بر ریسک در ISO9001:2015

حتما موارد ذیل را قبل از خرید مطالعه و رعایت فرمایید: ۱-تنها یکی از دو گزینه خرید را انتخاب و سپس به ترتیب ظاهر شدن بر روی دکمه های «خرید و پرداخت» کلیک فرمایید؛ ۲- در صحفه باز شده ابتدا کد تخفیف محصول (در صورت وجود) را وارد و حتما بر روی دکمه قرمز «اعمال» […]

2

دوره آموزشی ISO9001:2015

حتما موارد ذیل را قبل از خرید مطالعه و رعایت فرمایید: ۱-تنها یکی از دو گزینه خرید را انتخاب و سپس به ترتیب ظاهر شدن بر روی دکمه های «خرید و پرداخت» کلیک فرمایید؛ ۲- در صحفه باز شده ابتدا کد تخفیف محصول (در صورت وجود) را وارد و حتما بر روی دکمه قرمز «اعمال» […]